įkristi

įkristi
cave

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • įkristi — įkrìsti intr. 1. K krintant patekti į ką: Krislas į akį įkrito J. Kepurė įkrìto vandenin Š. Lapė netyčiomis įkrito į šulinį S.Dauk. Man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito ir pasileido J.Jabl. Įkrito mano ašara į vyną V.Kudir. Nu to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įkristi — įkri̇̀sti vksm. Nei̇̃kite ant lẽdo – įkri̇̀site …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • prikristi — prikrìsti 1. intr. daug ko nukristi, pribirti: Šiąnakt buvo didelis vėjas, daug obuolių prikrito Mrj. Atėjo ruduo, ir prikrito aukso lapų ant pievų, kelių E.Miež. Ot kad prikrìto obelių (obuolių)! Pc. | prk.: Daug žvaigždžių danguje prikrito rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sukristi — sukrìsti 1. intr. parpulti, pargriūti; sukniubti: Arklys po našta parvirto; sukrìto KII276. Staiga pasirėmė alkūnėmis, bandė atsisėsti, vėl sukrito į patalą P.Cvir. Jis paliko trobą ir, sukritęs ant suoliuko po obelaite, susimąstė sp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įkritimas — įkritìmas sm. (2) 1. → įkristi 1: Tai ne liga, tik įkritìmas kokio krislo į akį Mrj. 2. → įkristi 8: Ir tų žandų įkritìmai, kaip ir (tartum) jam metus valgyt nedavė! Ds. Simpatinio nervo spaudimas gali sukelti vienos veido pusės prakaitavimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įvažiuoti — K, Š, Rtr; SD398, MŽ, N, M, LL279,305, L 1. intr. NdŽ, KŽ, ŠT47 važiuojant patekti į kokią vietą: Įvažiãvo į lauką pilnu vežimu Rs. Lyg biškį pašalnojo, pelkiums galėjom įvažiuot į girią Erž. Keturiais arkliais įvažiuo[ja] į anų kiemą, veiza, ka …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antkristi — antkrìsti (ančkrìsti) (ž.) intr. 1. kristi ant ko, užkristi: Kad ant kokio žmogaus margas vabalas antkrinta, tai tas gauna svotbon eiti LTR. Trys juodvarniai ir ančkrito ant laivės Užv. 2. prk. gimti: Būs aniems antkrìtęs vaikas, ir negalės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkristi — apkrìsti 1. intr. Lkv apibirti kuo: Žemė apkrìto lapais Ds. Šaltas vėjelis pučia siautoja, lapelius medžių drasko, nešioja. Šlama apkrìtę visi takeliai BM439. Mergele jaunoji, tu man patikai, rūtelių lapeliais visa apkritaĩ Š. Apkris drobelės …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • arklavaris — arklãvaris, ė smob. (1) Brs, Šts, arklavarỹs, ė̃ (3b) Kl arklių varytojas, kuliant mašina: Nėko, ir piemuo arklãvariu pabūs Brs. Toks arklãvaris gal dar į mašiną įkristi Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkristi — atkrìsti intr. 1. atpulti šen: Akmuo krisdamas lig pat kojų atkrìto Als. 2. atvipti: Akys kaip šuliniai, lūpa atkritusi Žem. Lūpa atkrito kaip senos kumelės J.Balč. Ir lūpa atkrito besiklausant Šts. Apatinis žandas tik dreba atkritęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aukštininkas — 2 aũkštininkas ( inykas), a adj. (1), aukštynykas (1) aukštielninkas, aukštynaikas: Jis miega aũkštinykas, plaukia aũkštinykas Plv. Negulėk aũkštininkas, gali kas į akis įkristi Žvr. Atsigulus aũkštinyka ir tįso popiet Gs. Gulėjau aukštynyka …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”